Search
Menu

Morsecode

De morsecode is al een eeuwenoude code om te communiceren. Op zee is het SOS signaal een algemeen bekend signaal om aan te geven dat een schip in nood was.
SOS ... --- ...

Wil je graag de morse code kennen of de letters aangeven door de officiële namen kan je onderstaande tabel gebruiken:

     
A .- Alfa
B -... Bravo
C -.-. Charlie
D -.. Delta
E . Echo
F ..-. Foxtrot
G --. Golf
H .... Hotel
I .. India
J .--- Juliet
K -.- Kilo
L .-.. Lima
M -- Mike
     
N -. November
O --- Oscar
P .--. Papa
Q --.- Quebec
R .-. Romeo
S ... Sierra
T - Tango
U ..- Uniform
V ...- Victor
W .-- Whisky
X -..- X-ray
Y -.-- Yankee
Z --.. Zullu


Er zijn nog andere leuke geheimschriften. Hieronder vind je enkele leuke tips voor geheime taal.
Als je graag een vertaler wil gebruiken kan je er hier ééntje vinden.

De blokmethode

Bij dit geheimschrift moet je een beetje kunnen rekenen. De bedoeling is dat je een woord neemt. Je telt het aantal letters en voegt er de letter X zoveel keer bij tot je een getal hebt waar je een vierkantwortel kan uittrekken (4, 9, 16, 25, ...). 


Neem bijvoorbeeld het woord keiplezant. Dit wordt dan keiplezantxxxxxx. Het zijn 10 letters dus zet je er zes X-en achter om 16 letters te krijgen.

Daarna schrijf je het woord in een vierkant van links naar rechts:


k e i p
l e z a
n t x x
x x x x


Als laatste schrijf je het woord van boven naar beneden. Het woord keiplezant wordt in dit geheimschrift klnxeetxizxxpaxx


Gebruik een codewoord

Je kan elk woord dat geen twee dezelfde letters heeft gebruiken als een code-woord. Je maakt twee rijen van 13 letters en je schrijft in de eerste rij het code-woord. Daarna vul je alles op met de letters van het alfabet die je nog niet gebruikt hebt. 


Probeer het eens met het woord strand:
s t r a n d b c e f g h i
j k l m o p q u v w x y z

Je kan nu de code woorden beginnen schrijven door de letters te veranderen door de letter die in de tabel er juist boven of onder staat. Seascouts is keiplezant wordt nu jvmjunckj zj tvzdrvimok

Het jaartalgeheimschrift

Je neemt een jaartal dat je zelf kiest, bijvoorbeeld 1997. Je zet de cijfers onder elkaar:

1 k                
9 o m j e s a m e n
9 m e t o n s a m u
7 s e r e n x x    
1                  
9                  
9                  
7                  

Daarna neem je de zin die je wil omzetten in het jaargeheimschrift. We nemen als voorbeeld kom je samen met ons amuseren

Je schrijft nu achter elk cijfers het aantal letters dat bij dit cijfer hoort. Achter een 1 schrijf je 1 letter, achter een 9 schrijf je 9 letters,... Aan het einde vul je weer op met de letter X.

Nu schrijf je de letters terus af maar van boven naar beneden. Ons voorbeeld kom je samen met ons amuseren wordt dan koms mee jtr eoe snn asx em nu

De kijk kleurmethode

Kies twee woorden van maximaal 5 letters en zet ze in een tabel van 6*6 vakjes. Als je een woord neemt dat kleiner is dan 5 letters vul je ze aan met getalletjes of tekens. In deze methode worden de woorden kijk en kleur genomen maar je kan ze zelf kiezen.

We nemen als voorbeeld de woorden sea en scout. Het woord sea vullen we aan met het cijfer 1 en het teken *. We krijgen dan deze tabel. In de tabel zet je dan de letters van het alfabet van links naar rechts.

  s e a 1 *
s a b c d e
c f g h i j
o k l m n o
u p q r s t
t u v w x z

Je kan nu weer gaan omzetten. Elke letter vormt nu twee letters of een letter en een teken. De letters in je geheimschrift scheid je met een / en woorden met // 

Let op: de letter Y wordt als ij geschreven.

Het woord plezant wordt dan US/OE/S*/T*/SS/O1/U*//


GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2021 by DNN corp
Back To Top