Search

Historiek

Kludde werd gesticht in 1977, door Bob Van Beeumen en Walter Boelen, voordien actief bij Lange Wapper. 

Sinds de stichting heeft de groep altijd haar basis gehad aan de Schelde-Rijnverbinding in Zandvliet.

In een oude boerderij tegen de dijk vonden de kinderen een onderkomen vlak bij het water. In de loop der jaren werd aan deze oude hoeve heel wat veranderd. Het meest opvallende is de loods die er werd aangebouwd om de vloot tijdens het winterseizoen in onder te brengen zodat de nodige onderhoudswerken in degelijke omstandigheden konden worden uitgevoerd. Ook binnen werden er heel wat vernieuwingen aangebracht: een gezellige open haard, een grote speelzaal en 5 lokalen.

Eind 1989 werd het bestaan van Kludde in het gedrang gebracht door een gestadig ledenverlies en ernstige problemen binnen de toenmalige leiding. Het is een dubbeltje op zijn kant geweest voor Kludde, maar in september 1990 startte de jonge leiding de groep toch weer op. Met een minimum aan leden, materiaal en financiën was het geen gemakkelijke start, maar het ging Kludde voor de wind.

De groep groeide gestaag aan, boten werden bijgekocht, het gebouw verder uitgebouwd,...

Een tweede ernstige bedreiging voor de groep was het verbod om nog langer op de Schelde-Rijnverbinding te spelevaren. De nieuwe reglementering maakte dat zeilen verboden is op het Belgische gedeelte en praktisch onmogelijk op het Nederlandse stuk. Begin jaren negentig werd dan ook uitgekeken naar een andere locatie. We vonden veilige ligplaatsen voor onze boten op de Steenbergse Vliet.

Daar de Steenbergse Vliet niet bepaald het water is waar elke seascout van droomt, gingen we op zoek naar een betere zomerbasis. Een plaats die deze droom al veel dichter kon benaderen vonden we op het recreatiedomein in de Speelmansplaten tegenover Tholen. Voor onze welpjes hebben we daar een kleine ondiepe kom waar zij naar hartelust kunnen zwemmen en oefenen met hun optimistjes en kayaks. De aspiranten en juniors kunnen zicht uitleven op het ruime zoete water tussen de Schelde-Rijnverbinding en de Bergsediepsluis of zich zelfs voor een langere tocht op het zoute getijdenwater van de Oosterschelde begeven.

De zomerbasis daar bestond uit een caravan waar al het materiaal in gestockeerd werd en waar de welpen bij een plotse regenbui even in konden schuilen. Ondertussen werd deze gammele constructie vervangen door een stevige 20-voet container, zodat ook onze optimistjes, kayaks, motors en zeilen daar hun vaste plaats hadden zonder dat we het risico liepen alles kwijt te geraken door diefstal.

In 2007 kregen wij het onheugelijke nieuws dat onze ligplaatsen een heel pak duurder gingen worden daar de eigenaars van de Speelmansplaten hun terrein gingen omvormen tot een recreatiedomein met vakantiewoningen en een uitbouw van hun jachthaven. Daar de financiën dit niet toelieten moesten we noodgedwongen op zoek naar iets anders. Met de hulp van onze Nederlandse zeeverkenners uit Bergen op Zoom (Karel Doormangroep) vonden we voor onze boten een ligplaats in de Theodorushaven te Bergen op Zoom. Voor onze twee jongste takken werd een plaatsje voorzien aan de Binnenschelde. Dit is een grote plas waar we de accomodatie van de watersporters mogen gebruiken en maar 15 minuutjes te voet van onze oudere takken.

Sinds enkele jaren wordt onze groep ondersteund door een vzw die al het groot materiaal (de boten, de grote tenten en de remorques, ...) beheert en die de zware kosten voor haar rekening neemt. Om de kas te spijzen organiseert zij in samenwerking met de groep een aantal jaarlijkse activiteiten zoals een opendeurdag, de paasbrunch, opening vaarseizoen, een mosselfeest,... . Vanaf 2010 zullen alle vzw leden zich groeperen in de Redersgroep met als bestuur het Rederscollege. Deze groep zal ieder jaar op het einde van het scoutsjaar een captainsdiner organiseren op de basis.

Kludde is geenszins een grote groep, maar met een kleine en krachtige leidingsploeg, een stevig uitgebouwde vloot en sterke programma's staan we elke zondag klaar om er weer een fantastische dag van te maken.

 

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2020 by DNN corp
Back To Top