Search
Menu

De FOS verzekering

De kinderen komen bij ons in de eerste plaats veel plezier maken en onze leiding staat steeds paraat om een oogje in het zeil te houden. Mocht er toch iets voorvallen dan zijn onze leden uiteraard goed verzekerd.

FOS is verzekerd bij Ethias, hieronder vind je alles netjes op een rijtje gezet.

1. Waarvoor zijn FOS-leden verzekerd? (telkens tot een maximum bedrag)

 • Persoonlijke ongevallen: overlijden, blijvende invaliditeit, medische kosten
 • Insectenbeten
 • Opzoekings- en reddingskosten (behalve voor speleo en wintersport)
 • Brillen, contactlenzen, tandprothesen, hoorapparaten
 • Voor alle scoutsactiviteiten, -spelen en het gaan en keren naar de scoutsvergadering
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: lichamelijke en stoffelijke schade aan derden met dien verstande dat FOS-leden onderling ook derden zijn
 • Stoffelijke schade aan toevertrouwde goederen
 • Stoffelijke schade aan occasioneel gehuurde gebouwen, inclusief brand (dus niet aan het eigen scoutslokaal!)
 • Stoffelijke schade aan eigen uitrusting bij brand

2. Wat wordt niet gedekt door de FOS verzekering?

 • Ziekte
 • Zelfmoord(pogingen)
 • Alle officiële wedstrijden
 • schade (kleren, rugzak, ?)
 • De stoffelijke schade aan eigen (of toevertrouwde) boten
 • De stoffelijke schade bij besturing van voertuigen

3. Opties

 • Evenementenverzekering (voedselvergiftiging, occasioneel Gehuurde lokalen)
 • Kookploegen op kamp (B.A. inbegrepen in basispolis,persoonlijke ongevallen ook, mits vermeld op de ledenlijst )
 • Persoonlijke ongevallen niet-leden
 • Bouwwerfverzekeringen (Automatisch meeverzekerd onder de basispolis Ethias, op voorwaarde dat de verzekerden (leiding, VZW) enkel fungeren als hulp voor onderhoud, herstelling

4. Wat is niet verzekerd?

 • Annulatie : dient in een reisverzekering onderschreven te worden
 • Repatriëring : idem
 • Loonderving
 • Strafrechterlijke borgtocht
 • Schade aan brillen, indien niet samengaand met lichamelijk letsel
 • Ziekte
 • Verlies
 • Eigen stoffelijke schade
 • Schade voortvloeiend uit de organisatie van pop- en rockconcerten
 • B.A. voor boten van meer dan 20 m lengte

5. Bijsluiter

Alle ongevalsaangiften dienen zo spoedig mogelijk (voor ernstige ongevallen liefst binnen de 48 uur!) naar het Landelijk Secretariaat (FOS, Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent) te worden opgestuurd, dat de ongevallen bundelt en doorstuurt naar de verzekeringsmaatschappij. Het heeft totaal geen zin aangifte zelf naar de makelaar of de verzekeraar op te sturen, dat betekent tijdsverlies!

Meer info

Je ziet het dus, bij FOS ben je goed verzekerd. Heb je toch nog vragen , vraag het dan gerust even  aan de eenheidsleiding Dit artikel is grotendeels overgenomen van www.fos.be

Download een ongeval aangifte formulier 

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2020 by DNN corp
Back To Top